Notka prawna

 
M-Service & Geräte Peter Müller e.K.
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Germany
Telefon: +49 (0)2225 7095700
Faks: +49 (0)2225 7095701
E-Mail: info@m-service.de
Internet: www.m-service.de
Dyrektor generalny: Peter Müller
Sąd rejestrowy: Sąd krajowy: Bonn
Numer wpisu:HRA 3961
Nr EORI: DE 4549090 (Economic Operators Registration and Identification System)
Nr podatkowy:222/5311/0030
Nr NIP zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE 123279747
Nr DUNS: 34-154-1126

Wykluczenie odpowiedzialności

M-Service & Geräte Peter Müller e.K. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, niezawodność ani kompletność informacji podanych na naszych stronach. Z pełnym wykorzystaniem obowiązującego prawa firma M-Service & Geräte Peter Müller e.K. i pozostałe podległe jej firmy wykluczają odpowiedzialność za powstałe straty wzgl. inne szkody towarzyszące bądź. będące następstwem innych szkód u użytkownika lub osób trzecich, które, bez względu na okoliczności, powstaną w wyniku dostępu lub wykorzystania naszych stron wzgl. ich niedostępności.

Własność umysłowa

Wszelkie prawa do własności umysłowej do wszystkich zamieszczonych na naszych stronach informacji i treści należą do M-Service & Geräte Peter Müller e.K., naszych licencjodawców oraz właścicieli prawnych. Większa część treści jest chroniona prawem autorskim, prawem ochrony marki oraz pozostałymi prawami. O ile nie podano inaczej, treść można kopiować wyłącznie na swoje własne potrzeby. Zabrania się zmiany, prezentacji, publikowania, przekazywania innym osobom oraz wykorzystywania treści do celów komercyjnych.

Dostępność

Nasze usługi są dostępne bez gwarancji na wady. Nie możemy zagwarantować dostępności stron WWW. Mogą pojawić się utrudnienia wynikające z zakłóceń, prac konserwacyjnych lub innych okoliczności, na które nie mamy wpływu. Nie możemy zagwarantować jakości, funkcjonalności, dostępności ani sprawności naszych stron WWW, ani też żadnych innych treści na stronach WWW. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przerywania prezentowania lub usuwania treści naszych stron WWW, bądź też do przerywania dostępu lub blokowania określonych możliwości użytkowych bez konieczności informowaniu o zamiarze wykonania tych działań.

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności

Mimo drobiazgowej kontroli nie jesteśmy w stanie dać gwarancji za treści zamieszczone w łączach zewnętrznych. Za treść stron, do których odnoszą się łącza, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ich administrator.
Sprzedaż wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz instytucji prawa publicznego.

Osobom fizycznym, pragnącym zakupić produkty z naszej oferty,
chętnie podamy adres jednego ze sklepów specjalistycznych.

 
  © M-Service & Geräte Peter Müller e.K. — 2012
Ochrona danych